SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTISTUNTO

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTISTUNTO

Aika 7.5.2024 klo 18.00
Paikka Tapio Hinkan työhuoneella os. Sienitie 7, 00760 Helsinki

Ilmoita osallistumisestasi sulkamestari Sinikka Pietilälle sinikka.pietila50@gmail.com tai oltermanni Raimo Laeslehdolle
info@maalausvalvonta.fi

KOKOUKSEN           ESITYSLISTA

 1. Istunnon avaus
 2. Istunnon puheenjohtajan valinta
 3. Istunnon sihteerin valinta
 4. Istunnon päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 7. Vuoden 2023 toimintakertomus
 8. Selvitys varainhoidosta vuodelta 2023
 9. Tilintarkastuskertomus
 10. Vastuuvapauden myöntäminen vastuumestareille
 11. Muut esille tulevat asiat:
 12. Istunnon päättäminen

 

TERVETULOA

VASTUUMESTARIT