Tervetuloa Helsingin Mestarikillan kotisivuille!

Helsingin Mestarikilta perustettiin vuonna 1967 pääkaupunkiseudulla asuvien mestaritutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhteenliittymäksi. Aluksi kilta toimi Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jaostona. Vuonna 1996 se rekisteröityi itsenäiseksi yhdistykseksi. Toiminnan tavoitteena on ollut vanhojen mestariperinteiden vaaliminen sekä käsityömestarin korkean ammattitaidon ja työn laadun tunnetuksi tekeminen.

Killan asioista päätetään yleisissä syys- ja kevätistunnoissa. Toimintaa johtaa oltermanni yhdessä 10 vastuumestarin kanssa, jotka kokoontuvat omaan istuntoonsa joka kuukauden toisena torstaina. Kilta järjestää myös mestarimatkoja, joilla pyritään tutustumaan ja luomaan kontakteja muiden maiden käsityömestareihin. Lisäksi järjestetään käsityönäyttelyitä ja työnäytöksiä sekä opetus- ja esitelmätilaisuuksia. Tarvittaessa järjestetään mestari- ja kisällinkirjojen jakotilaisuuksia.

Helsingin Mestarikilta on yhdistysjäsenenä Mestarikiltaneuvostossa ja Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksessä. Molemmista yhdistyksistä tulee jäsenillemme postia.

Killan jäseneksi hyväksytään vain mestaritutkinnon (erikoisammattitutkinnon) suorittaneita henkilöitä. Jäsenet hyväksyy vastuumestarien istunto. Tällä hetkellä killan jäsenmäärä on noin 100 henkilöä, jotka edustavat noin 29 eri ammattialaa.

Helsingin Mestarikilta 2017
Logo